Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Zmiany w udzielaniu pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt rozporządzenia

Z uzasadnienia do projektu wynika, że beneficjentami pomocy będą m.in. instytucje kultury (państwowe, współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządowe), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły artystyczne itd.

Przewidziano, że wsparcie będzie miało charakter horyzontalny i obejmie cały kraj, mając na względzie szczególnie miasta i ich obszary funkcjonalne. W odniesieniu do województwa mazowieckiego projekt rozporządzenia przewiduje wydzielenie specjalnej puli na wsparcie tego regionu. Wskazano bowiem maksymalne progi pomocy, jaka będzie udzielana w ramach VIII. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartości te wskazano oddzielnie dla 15 słabiej rozwiniętych regionów i dla Mazowsza, które w obecnej perspektywie finansowej znalazło się w grupie regionów rozwiniętych - będą to odpowiednio 85% i 80% kosztów kwalifikowanych.

W odniesieniu do kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy na wspieranie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego kwalifikowane będą wydatki związane bezpośrednio z realizacją dofinansowanej inwestycji, poniesione od 1.1.2014 r. do 30.6.2021 r.

Przepisy rozporządzenia mają obowiązywać do 30.6.2021 r., natomiast ich realizacja ma rozpocząć się z dniem jego wejścia w życie rozporządzenia i zakończyć się z dniem 30.6.2021 r.

Obecnie omawianą problematykę reguluje rozporządzenie MKiDN z 12.8.2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1213).
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł