Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Partnerzy i współpraca

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/Aspekt-logo.jpg

Kadra firmy ASPEKT od 2002 r. wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych, świadcząc szkolenia, usługi doradcze i kontrolne oraz przygotowanie i pomoc we wdrożeniu dokumentów i instrukcji niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

www.aspektpw.pl

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/ODO-24.jpg

ODO 24 sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Dostarcza nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych. 

www.odo24.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/KKFS.jpg

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy z całej Polski organizuje Krajowy Kongres Forów Sekretarzy. Jest on przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy z wszystkich województw. Jego podstawowym celem jest integracja tego środowiska i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk lokalnego zarządzania.

www.kongressekretarzy.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2015/10/IRM.png

Instytut Rozwoju Miast jest jednostką naukową, podległą Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, prowadzącą działalność badawczą m.in. w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji oraz szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego. Projekty realizowane przez Instytut swoim zasięgiem obejmują zarówno skalę krajową, regionalną i lokalną, jak również międzynarodową.

www.irm.krakow.pl

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/idg-kleks.png

 

IDG Polska wchodzi w skład International Data Group (IDG), globalnego lidera w zakresie działań marketingowych dedykowanych firmom technologicznym. Dzięki globalnej sieci mediów, informacje docierają do 280 milionów nabywców w 97 krajach. Rozwiązania IDG Polska są w pełni dopasowane do potrzeb i oczekiwań konkretnych klientów, umożliwiając im uzyskanie optymalnych rezultatów sprzedażowych i wysokie ROI (Return of Investment).

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/SWBN.png

 

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) zajmuje się upowszechnianiem wartości patriotycznych nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i skupia osoby identyfikujące się z problematyką bezpieczeństwa narodowego.

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/logotyp_podst.jpg

 

„Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych specjalizuje się m. in.
w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego nieruchomości i środowiska, zagadnień rynku finansowego, restrukturyzacji wierzytelności, pozyskiwania finansowania, transakcji M&A, doradztwa prawnego dotyczącego IT.

www.giplegal.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/SAS.png


Miesięcznik „Serwis Administracyjno-Samorządowy”
to ceniony ogólnopolski specjalistyczny poradnik informacyjno-prawny dla gmin, powiatów i województw, wydawany od 20 lat i zapewniający profesjonalne, indywidualne wsparcie prawne dla samorządów. Szczególną pozycję w piśmie zajmują praktyczne porady oraz przykłady rozwiązań problemów prawnych, pojawiających się w codziennej pracy urzędów.

www.doradcasamorzadu.pl

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/jawnosc.png

 

Portal Jawnosc.pl poświęcony jest zagadnieniu dostępu do informacji publicznej. Jego celem jest upowszechnianie idei jawności życia publicznego, w szczególności dostępu do informacji publicznej. Wszystkie nasze działania opieramy na założeniu, że każde prawo, tak i konstytucyjne prawa do informacji ma swoje granice.

www.jawnosc.pl

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/07/nowczesnekadry_3_-maly.jpg

Firma doradczo-szkoleniowa założona przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym w Państwowej Inspekcji Pracy i Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa pracy, a jej usługi obejmują audyty kadrowo-płacowe, pomoc w wyborze i wdrażaniu oprogramowania z obszaru HR, opinie prawne, pomoc w kontroli PIP i bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy.

www.nowoczesnekadry.com

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2015/10/IRM2.png

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM to przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Rozwoju Miast w odpowiedzi na przyjęcie w 2015 roku przez Radę Ministrów długo oczekiwanego dokumentu strategicznego pn. Krajowa Polityka Miejska 2023. Głównym celem OPM IRM jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi oraz udzielanie fachowego wsparcia we wdrażaniu i operacjonalizacji założeń KPM.

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/Logo-KSOIN.jpg

 

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) zajmuje się m.in.: upowszechnianiem wiedzy nt. bezpieczeństwa informacji, popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych oraz innych prawnie chronionych, wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony.

 

//gov.legalis.pl/wp-content/uploads/2016/06/EGITIM.png

 

Firma zajmuję się doradztwem oraz szkoleniami skierowanymi dla Pracowników JST, zakładów budżetowych oraz NGO. Dostęp do sprawdzonej wiedzy gwarantuje zespół Praktyków, który tworzą m.in. pracownicy: Ministerstw, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych oraz Eksperci Biura Analiz Sejmowych.

www.egitim.pl

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł