Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Nowe ramy finansowania sportu i działalności pożytku publicznego przez JST

W dniach 24-25 października 2016 r. odbyła się w Poznaniu Ogólnopolska Konferencja Nowe ramy finansowania sportu
i działalności pożytku publicznego przez JST


Celem Konferencji była popularyzacja wiedzy oraz poprawa efektywności realizacji zadań publicznych w przedmiocie finansowania przez JST zadań realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w sferze sportu oraz działalności pożytku publicznego.

Konferencja adresowana była w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne finansowane ze środków publicznych bądź ubiegających się o realizację takich zadań, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów oraz województw, skarbnicy, kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych.

Grono Praktyków i Ekspertów przedstawiło najnowsze zmiany w prawie oraz wyjaśniło najistotniejsze problemy. W ramach IV sesji konferencyjnych przewidziane były wystąpienia przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz pracowników organów kontroli.

Wszelkie informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej NGO.EGITIM.PL

Konferencja była współorganizowana przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Partnerem zostało Wydawnictwo C.H. Beck. Sekretariat, rejestrację uczestników i obsługę finansowa prowadziło www.egitim.pl

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł