Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Zmiany w ustawie o prawach pacjenta

Wzmocnienie praw pacjenta, zmiany w prowadzeniu i udostępnianiu dokumentacji medycznej oraz lepsza ochrona danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej – takie zmiany przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od […]

Czytaj więcej

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do 15 marca

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej do 15.3.2017 r.

Czytaj więcej

Zmiany w udzielaniu pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt rozporządzenia

Resort kultury planuje wydanie nowego rozporządzenia dotyczącego udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej

Zajęcie komornicze nie ma wpływu na ustalenie kryterium dochodowego dla celów świadczenia wychowawczego

Zajęcie wynagrodzenia skarżącej przez komornika sądowego nie ma wpływu na ustalenie dochodu jej rodziny dla celów związanych z ustaleniem prawa do o świadczenia wychowawczego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 12.1.2017 r. (II SA/Po 898/16).

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

Czytaj więcej

Zastosowanie do przepisów zakładowych wykładni Kodeksu cywilnego

SN: Zastosowanie do przepisów zakładowych reguł wykładni oświadczeń woli z Kodeksu cywilnego jest dopuszczalne, gdy zasady wynagradzania i ocen pracowników są nieprzejrzyste i skomplikowane, może ono prowadzić do nakazania pracodawcy podwyższenia płacy, jeżeli obiektywna ocena pracownika jest pozytywna (wyrok SN z 16.2.2017 r., II PK 11/16).

Czytaj więcej

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę bez przeniesienia majątku trwałego

SN: Brak przeniesienia na nowego pracodawcę jakiegokolwiek elementu majątku trwałego dotychczasowego pracodawcy nie daje możliwości uznania za dokonane przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, jeżeli do nowego pracodawcy przechodzi tylko załoga, która nadal wykonuje swoje zadania w budynku i na sprzęcie należącym do dotychczasowego pracodawcy (wyrok SN z 8.2. 2017 r., I PK 72/16).

Czytaj więcej

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby małoletniej

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno zawierać także wskazania co do stałego udziału opiekuna w leczeniu i rehabilitacji niepełnosprawnego, gdy dotyczy małoletniego w wieku 16-18 lat (wyrok SN z 8.2.2017 r., I UK 73/16).

Czytaj więcej

Zmiana regulacji wewnętrznych w zakładzie może zlikwidować gwarancje zatrudnienia

SN: Zmiana układu zbiorowego pracy lub innych przepisów zakładowych może zlikwidować przyjęte wcześniej gwarancje zatrudnienia, o ile została dokonana po terminie na jaki przewidziano obowiązywanie pakietu socjalnego (wyrok SN z 14.2.2017 r., I PK 61/16).

Czytaj więcej

Nowelizacja KPC w związku z ustanowieniem procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

18.1.2017 r. weszła w życie nowelizacja KPC w związku z ustanowieniem przepisów unijnych ułatwiających dochodzenie wierzytelności przez stworzenie dodatkowego instrumentu zabezpieczenia roszczeń, przydatnego w szczególności w sprawach transgranicznych, a mianowicie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł